Đặt (I= lim dfrac6n - 13n + 2 ) (= lim dfracnleft( 6 - dfrac1n ight)nleft( 3 + dfrac2n ight))( = lim dfrac6 - dfrac1n3 + dfrac2n )

Vì khi (n o infty ) thì (lim left( dfrac1n ight)=0) cần (lim left( 6 - dfrac1n ight)=6) với (lim left( 3 + dfrac2n ight) = 3)

Do kia ( I= dfraclim left(6 - dfrac1n ight) lim left(3 + dfrac2n ight) ) (= dfrac6 3 = 2)
Bạn đang xem: Bài 3 trang 121 sgk toán 11

LG b

(lim dfrac3n^2+n-52n^2+1)

Lời giải đưa ra tiết:

Đặt (I = lim dfrac3n^2 + n - 52n^2 + 1 ) (= lim dfracn^2left( 3 + dfrac1n - dfrac5n^2 ight)n^2left( 2 + dfrac1n^2 ight) ) (= lim dfrac3 + dfrac1n - dfrac5n^22 + dfrac1n^2 )

Vì khi (n o infty ) thì (lim left( dfrac1n ight)=0) nên (= lim left( 3 + dfrac1n - dfrac5n^2 ight) = 3) và (lim left( 2 + frac1n^2 ight) = 2 m )

Do kia (I = dfrac32 )


LG c

(lim dfrac3^n+5.4^n4^n+2^n);

Phương pháp giải:

Chia cả tử với mẫu mang lại (4^n) cùng sử dụng số lượng giới hạn (lim q^n = 0left( {left| q ight|

Lời giải chi tiết:

Chia cả tử và mẫu của phân thức mang lại (4^n) ta được:

(lim dfrac3^n+5.4^n4^n+2^n) (= lim dfracleft( 3 over 4 ight)^n+51+left( 1 over 2 ight)^n) (=dfrac0+51+0=dfrac51) (= 5).


LG d

(limdfracsqrt9n^2-n+14n -2)

Lời giải bỏ ra tiết:

(lim dfracsqrt9n^2-n+14n -2) = (lim dfracsqrtn^2left( 9 - 1 over n + 1 over n^2 ight)n(4-dfrac2n))= (lim dfracsqrt9-dfrac1n+dfrac1n^24-dfrac2n) =(dfracsqrt94)= (dfrac34).

 circologiannibrera.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.1 trên 93 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán 11 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI app ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
sự việc em chạm chán phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp circologiannibrera.com


giữ hộ góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã sử dụng circologiannibrera.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cao điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!


Họ với tên:


giữ hộ Hủy quăng quật

Liên hệ | chế độ

*Xem thêm: Nghĩa Của Từ : Tied Là Gì ? Nghĩa Của Từ Tied Trong Tiếng Việt

*

Đăng cam kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép circologiannibrera.com giữ hộ các thông tin đến chúng ta để nhận được các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.