+ ví như tọa độ điểm đó thỏa mãn bất phương trình thì miền nghiệm của bất phương trình là nửa phương diện phẳng bờ là đường thẳng(ax+by=m)chứa điểm đó.

+ Nếutọa độđiểm kia khôngthỏa mãn bất phương trình thì miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng(ax+by=m)khôngchứa điểm đó.

a) Vẽ những đường thằng:

((d_1): x-2y=0\ (d_2): x+3y=-2\ (d_3): y-x=3)

Vì điểm(M(2;2)) có tọa độ thỏa mãn toàn bộ các bất phương trình trong hệ trên đề xuất miền không xẩy ra tô đậm vào hình sau ko kể các bờ là hình màn trình diễn miền nghiệm củahệ bất đẳng thức:

*

b)

Vẽ các đường thẳng:

((d_1):dfrac x 3+dfrac y 2 -1=0\ (d_2): x +dfrac 1 2 -dfrac 3y 2 =2 )

Vì điểm(M(1;1)) tất cả tọa độ thỏa mãn toàn bộ các bất phương trình vào hệ trên đề nghị miền không trở nên tô đậm vào hình sau không kể các bờ là hình trình diễn miền nghiệm của hệ bất đẳng thức:

*


*

Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 10 theo chương •Chương 1: Mệnh đề - Tập đúng theo - Đại số 10 •Chương 1: Vectơ - Hình học 10 •Chương 2: Tích vô vị trí hướng của hai vectơ và áp dụng - Hình học tập 10 •Chương 2: Hàm số số 1 và bậc hai - Đại số 10 •Chương 3: phương pháp tọa độ trong mặt phẳng - Hình học 10 •Chương 3: Phương trình - Hệ phương trình - Đại số 10 •Chương 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình - Đại số 10 •Chương 5: thống kê lại - Đại số 10 •Chương 6: Cung và góc lượng giác. Bí quyết lượng giác - Đại số 10