Đường tròn ((C)) tất cả tâm (I(a; , b)) và đi qua điểm (M) thì có nửa đường kính là (R=IM) và tất cả phương trình: (left( x - a ight)^2 + left( y - b ight)^2 = R^2 = IM^2.)

Lời giải bỏ ra tiết:

(C) có tâm (I) và trải qua (M) nên bán kính (R = IM).

(IM = sqrt left( 2 - left( - 2 ight) ight)^2 + left( - 3 - 3 ight)^2 ) ( = sqrt 4^2 + left( - 6 ight)^2 = sqrt 52 )

(Rightarrow R^2 = IM^2 = 52)

Phương trình con đường tròn ((C)):

(left( x m + 2 ight)^2 + m left( y m - m 3 ight)^2 = 52)
Bạn đang xem: Bài 2 trang 83 sgk hình học 10

LG b

((C)) tất cả tâm (I(-1; 2)) cùng tiếp xúc với con đường thẳng (d : x – 2y + 7 = 0)

Phương pháp giải:

Đường tròn ((C)) có tâm (I(a; , b)) với tiếp xúc với mặt đường thẳng (d) thì (R = dleft( I;;d ight).)

Lời giải đưa ra tiết:

Đường tròn tiếp xúc với mặt đường thẳng (d)

( Rightarrow ) (d(I; d) = R)

Ta có: ( R = d(I, d) = dfracsqrt1^2+(-2)^2) = (dfrac2sqrt5) 

Phương trình mặt đường tròn buộc phải tìm là:

(left( x m + 1 ight)^2 + m left( y m - m 2 ight)^2= left(dfrac2sqrt5 ight )^2)

( Leftrightarrow left( x m + 1 ight)^2 + m left( y m - m 2 ight)^2 = dfrac45)


LG c

((C)) có đường kính (AB) với (A(1; 1)) và (B(7; 5).)

Phương pháp giải:

Đường tròn ((C)) có 2 lần bán kính (AB) thì gồm tâm (I) là trung điểm của (AB) và buôn bán kính: (R = dfracAB2.)

Lời giải bỏ ra tiết:

Tâm (I) là trung điểm của (AB), gồm tọa độ :

(left{ eginarraylx_I = dfrac1 + 72 = 4\y_I = dfrac1 + 52 = 3endarray ight. Rightarrow Ileft( 4;3 ight))

(AB = sqrt left( 7 - 1 ight)^2 + left( 5 - 1 ight)^2 ) ( = sqrt 6^2 + 4^2 = 2sqrt 13 )

Suy ra ( R = dfracAB2= sqrt 13)

Phương trình đường tròn phải tìm là:

(left( x m - 4 m ight)^2 + m left( y m - m 3 ight)^2 = 13)

circologiannibrera.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.5 bên trên 69 phiếu
>> (Hot) Đã gồm SGK lớp 10 kết nối tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học mới 2022-2023. Xem ngay!
Bài tiếp theo
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI app ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp circologiannibrera.com


gởi góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã sử dụng circologiannibrera.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ và tên:


gửi Hủy bỏ

Liên hệ | chính sách

*Xem thêm: Bài Tập Vật Lý 9 Bài 7 - Giải Bài Tập Sbt Vật Lý Lớp 9 Bài 7

*

Đăng cam kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép circologiannibrera.com nhờ cất hộ các thông tin đến bạn để nhận được các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.