Dựa vào đồ dùng thị của hàm số (y= a x^2 + bx + c) ( (a e 0)), ta tất cả bảng trở nên thiên của chính nó trong nhị trường đúng theo (a > 0) và (a 0) thì bề lõm cù lên trên(); (a (y = - 3x^2+ 2x – 1);

Lời giải chi tiết:

(y = - 3x^2+ 2x – 1)

Bảng biến hóa thiên:

*

Vẽ thứ thị:

- Đỉnh (Ileft( 1 over 3; - 2 over 3 ight)), trục đối xứng: (x = 1 over 3)

- Giao điểm cùng với trục tung (A(0;- 1)).

Bạn đang xem: Bài 2 trang 49 sgk đại số 10

- Giao điểm với trục hoành: ko có.

Ta xác minh thêm điểm phụ: (B(1;- 2)), (C(-1;- 6)).

*


LG c

(y = 4x^2- 4x + 1);

Lời giải đưa ra tiết:

(y = 4x^2- 4x + 1).

Lập bảng phát triển thành thiên:

*

Đồ thị:

+ Đỉnh (Ileft( dfrac12;0 ight)), trục đối xứng (x=dfrac12)

+ tiếp xúc với trục (Ox) tại (I).

+ giảm trục (Oy) tại (A(0;1)).

+ cắt trục (Ox) trên (B(dfrac12;0)).

*


LG d

(y = - x^2+ 4x – 4);

Lời giải chi tiết:

(y = - x^2+ 4x – 4)

Bảng thay đổi thiên:

*

Đồ thị:

+ Đỉnh (I(2;0)), trục đối xứng (x=2).

+ xúc tiếp với trục (Ox) trên (I).

+ giảm (Oy) trên (A(0;-4)).

+ mang thêm nhì điểm phụ ((1;-1)) với ((3;-1)).

*


LG e

(y = 2x^2+ x + 1);

Lời giải đưa ra tiết:

(y = 2x^2+ x + 1);

- Đỉnh (Ileft( - 1 over 4; 7 over 8 ight))

- Trục đối xứng: (x = - 1 over 4)

- Giao (Ox): Đồ thị ko giao với trục hoành

- Giao (Oy): Giao với trục tung trên điểm ((0;1))

Bảng đổi thay thiên:

*

Vẽ đồ dùng thị theo bảng sau:

(x)

-2

-1

0

1

2

(y)

7

2

1

4

11

*


LG f

(y = - x^2+ x - 1).

Xem thêm: Giải Tập Bản Đồ Địa Lý 8 Ngắn Nhất, Giải Tập Bản Đồ Địa Lí Lớp 8 Ngắn Nhất

Lời giải đưa ra tiết:

(y = - x^2+ x - 1).

- Đỉnh (Ileft( 1 over 2; - 3 over 4 ight))

- Trục đối xứng: (x = 1 over 2)

- Giao (Ox): Đồ thị không giao với trục hoành

- Giao (Oy): Giao cùng với trục tung tại điểm ((0;-1))

Bảng vươn lên là thiên:

*

Vẽ vật thị theo bảng sau:

x

-2

-1

0

1

2

(y)

-7

-3

-1

-1

-3

*

circologiannibrera.com*
Bình luận
*
phân tách sẻ

Bài tiếp theo
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó khăn hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp circologiannibrera.com
Cảm ơn bạn đã áp dụng circologiannibrera.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cao điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?