1) (A cap B): Giao của nhì tập hợp: tất cả các phần tử vừa nằm trong A, vừa nằm trong B 

2)(A cup B) phù hợp của nhị tập hợp: tất cả các bộ phận thuộc A hoặc thuộc B

3)(Aackslash B) : tất cả các bộ phận thuộc A tuy nhiên không trực thuộc B điện thoại tư vấn là hiệu của A cùng B.

Bạn đang xem: Bài 2 trang 15 sgk toán 10

Khi (B subset A) thi (Aackslash B) được call là phần bù của B vào A, kí hiệu (C_AB)

Lời giải bỏ ra tiết:

*


LG b

*

Phương pháp giải:

1) (A cap B): Giao của nhị tập hợp: bao gồm các thành phần vừa thuộc A, vừa trực thuộc B 

2)(A cup B) phù hợp của nhì tập hợp: tất cả các phần tử thuộc A hoặc nằm trong B

3)(Aackslash B) : gồm các thành phần thuộc A nhưng mà không ở trong B gọi là hiệu của A cùng B.

Khi (B subset A) thi (Aackslash B) được hotline là phần bù của B trong A, kí hiệu (C_AB)

Lời giải bỏ ra tiết:

*


LG c

*

Phương pháp giải:

1) (A cap B): Giao của nhì tập hợp: tất cả các thành phần vừa trực thuộc A, vừa ở trong B 

2)(A cup B) vừa lòng của hai tập hợp: bao gồm các bộ phận thuộc A hoặc thuộc B

3)(Aackslash B) : gồm các bộ phận thuộc A nhưng mà không thuộc B điện thoại tư vấn là hiệu của A và B.

Khi (B subset A) thi (Aackslash B) được call là phần bù của B trong A, kí hiệu (C_AB)

Lời giải đưa ra tiết:

*


LG d

*

Phương pháp giải:

1) (A cap B): Giao của hai tập hợp: bao gồm các phần tử vừa ở trong A, vừa ở trong B 

2)(A cup B) đúng theo của nhị tập hợp: có các thành phần thuộc A hoặc ở trong B

3)(Aackslash B) : gồm các phần tử thuộc A nhưng lại không ở trong B gọi là hiệu của A cùng B.

Xem thêm: Art Nouveau Là Gì - Đặc Điểm Và Các Điều Cần Biết

Khi (B subset A) thi (Aackslash B) được điện thoại tư vấn là phần bù của B trong A, kí hiệu (C_AB)

Lời giải chi tiết:

*

Tập (A) bên trong tập (B) cho nên vì thế (Asubset B) suy ra (Aackslash B=phi)

circologiannibrera.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
>> (Hot) Đã gồm SGK lớp 10 kết nối tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học mới 2022-2023. Coi ngay!
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp circologiannibrera.com


Cảm ơn bạn đã sử dụng circologiannibrera.com. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | cơ chế

Đăng ký kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép circologiannibrera.com gởi các thông tin đến chúng ta để nhận thấy các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.