Thế như thế nào là giá trị lượng giác? Để giải đáp thắc mắc này, circologiannibrera.com xin chia sẻ với chúng ta bài 2: giá trị lượng giác của một cung. Với định hướng và các bài tập có giải mã chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu hữu dụng giúp chúng ta học tập xuất sắc hơn.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

Nội dung nội dung bài viết gồm 2 phần:

Ôn tập lý thuyếtHướng dẫn giải bài tập sgk

A. Cầm tắt lý thuyết

I. Quý hiếm lượng giác

1. Định nghĩa

Các cực hiếm (sin,alpha ; cos,alpha; tan,alpha; cot,alpha)được hotline là các giá trị lượng giác của cung (alpha)

Ta cũng gọi trục tung là trục sin, trục hoành là trục cos.

Bạn đang xem: Bài 2 giá trị lượng giác của một cung

CHÚ Ý:

Các có mang trên cũng áp dụng cho những góc lượng giácNếu (0^o leq alpha leq 180^o)thì các giá trị lượng giác của góc (alpha)chính là các giá trị lượng giác của góc này đã nêu trong SGK Hình học tập 10.

2. Hệ quả.

Bảng xác minh dấu của những giá trị lượng giác

Giá trị lượng giác

Góc phần tư

I

II

III

IV

(cos,alpha)

+

-

-

+

(sin,alpha)

+

+

-

-

(tan,alpha)

+

-

+

-

(cot,alpha)

+

-

+

-

3. Giá trị lượng giác của các cung quánh biệt

(alpha)

(0)

(fracpi 6)

(fracpi 4)

(fracpi 3)

(fracpi 2)

(sin,alpha)

(0)

(frac12)

(fracsqrt 22)

(fracsqrt 32)

(1)

(cos,alpha)

(1)

(fracsqrt 32)

(fracsqrt 22)

(frac12)

(0)

(tan,alpha)

(0)

(frac1sqrt 3)

(1)

(sqrt 3)

Không xác định

(cot,alpha)

Không xác định

(sqrt 3)

(1)

(frac1sqrt 3)

(0)

II. Ý nghĩa hình học tập của Tang cùng Côtang

1. Ý nghĩa hình học tập của (tan,alpha )

(tan,alpha )được màn biểu diễn bởi độ lâu năm đại số của vectơ (overrightarrowAT)trên trục (t’At).

Xem thêm: Mr Ms Là Gì - Phân Biệt Mr, Mrs, Miss, Ms, Sir Và Madam

Trục (t’At)được call là trục tang.(hình 50 sgk trang 144)

2. Ý nghĩa hình học của (cot,alpha )

(cot,alpha )được trình diễn bởi độ dài đại số của vectơ (overrightarrowBS)trên trục (s’Bs).