Bài 11.4, 11.5, 11.6 trang 32 SBT đồ vật Lí 9

Bài 4 trang 32 sách bài xích tập vật Lí 9: Một bóng đèn sáng bình thường với hiệu điện cầm cố định mức UĐ = 6V và lúc ấy dòng điện chạy qua đèn tất cả cường độ IĐ = 0,75A. Mắc bóng đèn này với một đổi thay trở gồm điện trở lớn nhất là 16Ω vào hiệu điện cụ U = 12V.

a) Phải điều chỉnh biến trở gồm điện trở là từng nào để đèn sáng bình thường nếu mắc láng đèn nối tiếp với thay đổi trở vào hiệu điện vậy U đã đến trên đây?

b) giả dụ mắc đèn và đổi mới trở vào hiệu điện cầm U đã cho theo sơ đồ hình 11.1 SBT (hình bên) thì phần năng lượng điện trở R1 của vươn lên là trở là bao nhiêu để đèn sáng bình thường?

*

Tóm tắt:

Đèn: Uđm1 = UĐ = 6V; IĐ = 0,75A; trở nên trở: Rbmax = 16Ω; U = 12V;

a) Đèn tiếp liền biến trở, đèn sáng thông thường khi Rb = ?

b) Đèn sáng thông thường khi R1 = ?

Lời giải:

a) Mắc bóng đèn tiếp nối với đổi thay trở, đèn sáng bình thường khi:

Ib = IĐ = I = 0,75A

Ub + UĐ = U và UĐ = 6V → Ub = U – UĐ = 12 – 6 = 6V

Điện trở của đổi mới trở là: Rb = Ub / Ib = 6/0,75 = 8Ω

b) Đèn được mắc tuy nhiên song với phần R1 của trở nên trở với đoạn mạch song song này được mắc tiếp nối với phần còn sót lại R2 (R2 = 16 – R1) của thay đổi trở.

Bạn đang xem: Bài 11.4 sbt vật lý 9

Để đèn sáng bình thường thì hiệu điện ráng ở hai đầu đoạn mạch tuy nhiên song là UĐ = 6V và cho nên hiệu điện cụ ở nhị đầu phần sót lại của phát triển thành Hình 11.3 trở là:

U2 = U – UĐ = 12 – 6 = 6V.

Điện trở của đèn là: RĐ = UĐ / IĐ = 6/0,75 = 8Ω

Vì nhiều đoạn mạch (đèn // R1) thông liền với R2 buộc phải ta bao gồm hệ thức:

*
(R1D là điện trở tương đương của đoạn mạch đèn // R1 cùng U1D = U1 = UĐ = 6V)

*

Bài 5 trang 32 sách bài xích tập đồ vật Lí 9: Xét các dây dẫn được thiết kế từ cùng một loại vật liệu, trường hợp chiều lâu năm dây dẫn sụt giảm 5 lần và tiết diện tăng gấp đôi thì điện trở của dây dẫn biến hóa như cầm nào?

A. Điện trở của dây dẫn tạo thêm 10 lần

B. Điện trở của dây dẫn giảm đi 10 lần

C. Điện trở dây dẫn tăng thêm 2,5 lần

D. Điện trở dây dẫn giảm lên 2,5 lần

Tóm tắt:

Hai dây cùng vật liệu (ρ1 = ρ2 = ρ); l2 = l1/5; S2 = 2S1; R2/ R1 = ?

Lời giải:

Chọn B. Điện trở của dây dẫn giảm đi 10 lần

Áp dụng công thức:

*

*

Bài 6 trang 32 sách bài xích tập đồ Lí 9: Câu phát biểu nào tiếp sau đây về quan hệ giữa hiệu điện chũm U giữa hai đầu một quãng mạch có điện trở R và cường độ mẫu điện I chạy qua đoạn mạch này là không đúng?

A. Hiệu điện nắm U bằng tích số giữa cường độ loại điện I với điện trở R của đoạn mạch.

Xem thêm: Derived Là Gì - Nghĩa Của Từ Derive

B. Điện trở R của đoạn mạch không dựa vào vào hiệu điện vậy U giữa hai đầu đoạn mạch cùng cường độ cái điện chạy qua mạch đó.

C. Cường độ cái điện I tỉ lệ thành phần thuận với hiệu điện thay U cùng tỉ lệ nghịch với điện trở R của mạch

D. Điện trở R tỉ trọng thuận với hiệu điện rứa U với tỉ lệ nghịch với cường độ loại điện I chạy qua đoạn mạch

Lời giải:

Chọn D. Điện trở R tỉ lệ thành phần thuận với hiệu điện cố kỉnh U cùng tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện I chạy qua đoạn mạch