Giải bài xích 11.1 trang 31 SBT vật dụng lý 9. Hai bóng đèn khi sáng thông thường có năng lượng điện trở là R1=7,5Ω cùng R2=4,5Ω. Cái điện chạy qua hai đèn đều phải có cường độ định mức là I=0,8A.

Bạn đang xem: Bài 11.1 sbt vật lý 9


Đề bài

Hai bóng đèn khi sáng thông thường có năng lượng điện trở là R1=7,5Ω và (R_2)=4,5Ω. Loại điện chạy qua nhị đèn đều phải có cường độ định nấc là I=0,8A. Nhì đèn này được mắc nối tiếp với nhau và với một điện trở R3 để mắc vào hiệu điện vậy U=12V.

a. Tính R3 để hai đèn sáng sủa bình thường.

Xem thêm: Diet Nghĩa Là Gì ? Diet Là Gì, Nghĩa Của Từ Diet

b. Điện trở R3 được quấn bởi dây Nicrom tất cả điện trở suất 1,10.10-6Ω.m và chiều dài là 0,8m. Tính tiết diện của dây Nicrom này.


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


+ sử dụng biểu thức tính năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch :( R_tđ = dfracUI)

+ sử dụng biểu thức tính điện trở của cuộn dây: (R=dfrac ho.lS)


Lời giải chi tiết

a)

Mạch có hai nhẵn đèn tiếp nối với nhau và thông suốt với điện trở

Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

( R_tđ = dfracUI = dfrac120,8 = 15Omega )

Để đèn sáng bình thường thì (R_3=R_tđ-(R_1+R_2)= 15 – (7,5 + 4,5) = 3Ω) 

b)

Tiết diện của dây nicrom là:

( S = dfrac ho.lR = dfrac1,1.10^ - 6.0,83 = 0,29.10^ - 6m^2 = 0,29mm^2)


Mẹo tìm đáp án sớm nhất có thể Search google: "từ khóa + circologiannibrera.com"Ví dụ: "Bài 11.1 trang 31 SBT thứ lý 9 circologiannibrera.com"