Giải toán lớp 10 trang 9, 10 SGK tập 1 Mệnh đề bài 1, 2, 3, 4 đầy đủ cung ứng các em học viên củng cố kiến thức và đọc rõ cách thức giải những dạng bài tập vào sách giáo khoa

Hướng dẫn cách giải bài tập sách giáo khoa Toán lớp 10 trang 9, 10 bài Mệnh đề được trình bày không thiếu thốn và chính xác nhất dưới đây, giúp những bạn học sinh củng cố kỹ năng đã được học tập và vận dụng nhằm giải các dạng toán tương tự công dụng và chuẩn xác nhất.

Bạn đang xem: Bài 1 trang 9 sgk toán 10

Giải bài 1 SGK Toán lớp 10 tập 1 trang 9, 10

Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề, câu như thế nào là mệnh đề chứa biến?

*

*

*
1;"/>

*

Giải bài xích 3 trang 9, 10 SGK Toán lớp 10 tập 1

Cho những mệnh đề kéo theo

Nếu a và b cùng phân tách hết đến c thì a+b phân tách hết mang lại c (a, b, c là hầu như số nguyên).

Các số nguyên gồm tận cùng bằng 0 hồ hết chia hết mang lại 5.

Tam giác cân có hai tuyến phố trung tuyến bằng nhau.

Hai tam giác bằng nhau có diện tích s bằng nhau.

a) Hãy phát biểu mệnh đề đảo của từng mệnh đề trên.

b) vạc biểu từng mệnh đề trên, bằng cách sử dụng khái niện "điều khiếu nại đủ".

c) phát biểu từng mệnh đề trên, bằng cách sử dụng khái niện "điều kiện cần".

Hướng dẫn giải:

a) trường hợp a + b phân chia hết mang đến c thì a cùng b chia hết mang lại c. Mệnh đề sai.

Số chia hết mang đến 5 thì tận cùng bởi 0. Mệnh đề sai.

Tam giác bao gồm hai trung tuyến cân nhau thì tam giác là cân. Mệnh đề đúng.

Hai tam giác có diện tích s bằng nhau thì bằng nhau. Mệnh đề sai.

b) a với b chia hết cho c là đk đủ để a + b phân tách hết mang đến c.

Một số tận cùng bởi 0 là đk đủ để số đó phân chia hết mang lại 5.

Điều kiện đủ để một tam giác là cân nặng là có hai tuyến phố trung tuyến bởi nhau.

Hai tam giác cân nhau là đk đủ để chúng có diện tích s bằng nhau.

c) a + b phân tách hết mang lại c là điều kiện cần để a và b phân tách hết mang lại c.

Chia hết mang lại 5 là đk cần để một số có tận cùng bằng 0.

Điều kiện cần để tam giác là tam giác cân nặng là nó bao gồm hai trung tuyến bởi nhau.

Có diện tích bằng nhau là đk cần để hai tam giác bằng nhau.

Giải Toán SGK lớp 10 tập 1 bài 4 trang 9, 10

Phát biểu từng mệnh đề sau, bằng cách sử dụng có mang "điều kiện cần và đủ"

a) một số có tổng những chữ số chia hết mang lại 9 thì chia hết mang lại 9 với ngược lại.

b) Một hình bình hành có những đường chéo cánh vuông góc là 1 hình thoi với ngược lại.

c) Phương trình bậc hai có hai nghiệm khác nhau khi và chỉ còn khi biệt thức của nó dương.

Hướng dẫn giải:

a) Điều kiện cần và đủ để một vài chia hết đến 9 là tổng các chữ số của nó chia hết đến 9.

b) Điều kiện bắt buộc và đủ nhằm tứ giác là hình thoi là tứ giác là hình bình hành tất cả hai đường chéo cánh vuông góc với nhau.

c) Điều kiện cần và đủ để phương trình bậc hai có hai nghiệm riêng biệt là biệt thức của nó dương.

Giải bài 5 SGK Toán lớp 10 tập 1 trang 9, 10

Dùng kí hiệu ∀, ∃ nhằm viết những mệnh đề sau

a) đa số số nhân với một đều bằng chính nó;

b) Có một trong những cộng với bao gồm nó bởi 0;

c) một vài cộng với số đối của chính nó đều bằng 0.

Hướng dẫn giải:

a) ∀x ∈ R: x.1 = x;

b) ∃ x ∈ R: x + x = 0;

c) ∀x∈ R: x + (-x)= 0.

Giải bài 6 trang 9, 10 SGK Toán lớp 10 tập 1

Phát biểu thành lời mỗi mệnh đề sau cùng xét tính phải trái của nó

a) ∀x ∈ R: x2 > 0;

b) ∃ n ∈ N: n2 = n;

c) ∀n ∈ N: n ≤ 2n;

d) ∃ x ∈ R: x 2 > 0 = "Bình phương của một trong những thực là số dương". Sai bởi 0 ∈ R nhưng mà 02 = 0.

b) ∃ n ∈ N: n2 = n = "Có số tự nhiên và thoải mái n bằng bình phương của nó". Đúng bởi vì 1 ∈ N, 12 = 1.

c) ∀n ∈ N: n ≤ 2n = "Một số tự nhiên và thoải mái thì không to hơn hai lần số ấy". Đúng.

d) ∃ x ∈ R: x 2 = 2;

c) ∀x ∈ R: x 2 + 1;

Hướng dẫn giải:

a) Có một trong những tự nhiên n không phân tách hết cho chính nó. Mệnh đề này đúng vày n = 0 ∈ N, 0 không phân chia hết cho 0.

b) ∃x ∈ Q: x2 = 2 = "Bình phương của một vài hữu tỉ là một trong những khác 2". Mệnh đề đúng.

Xem thêm: ' Here We Go Nghĩa Là Gì ? Here We Go Là Gì

c) ∀x ∈ R: x 2 + 1 = ∀x ∈ R: 3x ≠x2 + 1 = "Tổng của một với bình phương của số thực x luôn luôn không bằng 3 lần số x"

Đây là mệnh đề sai vày với x =  ta có: 

CLICK ngay lập tức vào nút TẢI VỀ sau đây để thiết lập giải Toán lớp 10 SGK trang 9, 10 tệp tin word, tệp tin pdf trọn vẹn miễn phí.