Đáp án cùng Giải bài xích 1,2,3,4,5 trang 88 SGK Hình học lớp 10: bài xích Phương trình con đường elip.

Bạn đang xem: Bài 1 trang 88 sgk toán 10

Bài 1. Xác đinh độ dài các trục, tọa độ tiêu điểm , tọa độ những đỉnh và vẽ những elip gồm phươngtrình sau:a) x2/25 + y2/9 = 1;

b)4x2 + 9y2 = 1;

c)4x2 + 9y2 = 36;

HD. a) Ta có:

a2 = 25 ⇒ a = 5 độ lâu năm trục lớn 2a = 10

b2 = 9 ⇒ b = 3 độ lâu năm trục nhỏ dại 2a = 6

c2 = a2 – b2 = 25 – 9 = 16 ⇒c = 4

Vậy hai tiêu điểm là : F1(-4 ; 0) cùng F2(4 ; 0)

Tọa độ những đỉnh : A1(-5; 0), A2(5; 0), B1(0; -3), B2(0; 3).

b) 4x2 + 9y2 = 1

⇔ x2 / (1/4) + y2 / (1/9) = 1

Ta có:

a2= 1/4 ⇒ a = 1/2 ⇒ độ dài trục to 2a = 1

b2 = 1/9 ⇒ b = 1/3 ⇒ độ dài trục bé dại 2b = 2/3

c2 = a2 – b2 = 1/4 – 1/9 = 5/36 ⇒ c = (√5)/6

Vậy nhì tiêu điểm là : F1(-√5/6; 0) cùng F2(√5/6; 0)

Tọa độ những đỉnh : A1(-1/2; 0), A2(1/2; 0), B1(0; -1/3 ), B2(0;1/3 ).

c) phân chia 2 vế của phươngtrình mang lại 36 ta được :

⇒ x2/9 + y2/4 = 1

Từ đây suy ra: 2a = 6. 2b = 4, c = √5

Vậy hai tiêu điểm là : F1(-√5 ; 0) cùng F2(√5 ; 0)


Quảng cáo


Tọa độ những đỉnh: A1(-3; 0), A2(3; 0), B1(0; -2), B2(0; 2).

Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lý 9 Bài 47 : Sự Tạo Ảnh Trong Máy Tính, Sbt Vật Lí 9 Bài 47: Sự Tạo Ảnh Trong Máy Tính

Bài 2 trang 88. Lập Ptrình chính-tắc củaelip, biết:

a) Trục béo và trục nhỏ lần lươt là 8 cùng 6

b) Trục lớn bằng 10 với tiêu cự bởi 6

HD.Ptrình chính-tắc của e-lip gồm dạng