Cho tam giác(ABC)vuông tại(A,,widehatB=58^o)và cạnh(a=72,cm). Tính(widehatC), cạnh(b), cạnh(c)và đường cao(h_a).
Bạn đang xem: Bài 1 trang 59 sgk hình học 10

*

Ta có:(widehatA+widehatB+widehatC=180^o)

(Rightarrow widehatC=180^o-widehatA-widehatB=180^o-90^o-58^o=32^o)

Xét tam giác(ABC)vuông tại(A). Ta có:

(b=a.coswidehatC=72.cos 32^oapprox 61,06,cm)

(c=a.sinwidehatC=72.sin 32^oapprox 38,15,cm)

(ah_a=bcRightarrow h_a=dfracbcaapprox dfrac61,06.38,1572approx 32,35 ,cm)


*

Tham khảo giải mã các bài tập bài 3: những hệ thức lượng trong tam giác cùng giải tam giác khác • Giải bài xích 1 trang 59 – SGK Hình học lớp 10 đến tam... • Giải bài 2 trang 59 – SGK Hình học tập lớp 10 đến tam... • Giải bài 3 trang 59 – SGK Hình học lớp 10 mang đến tam... • Giải bài bác 4 trang 59 – SGK Hình học tập lớp 10 Tính diện... • Giải bài xích 5 trang 59 – SGK Hình học tập lớp 10 Tam... • Giải bài 6 trang 59 – SGK Hình học tập lớp 10 Tam... • Giải bài xích 7 trang 59 – SGK Hình học lớp 10 Tính góc lớn số 1 của... • Giải bài 8 trang 59 – SGK Hình học lớp 10 mang lại tam... • Giải bài bác 9 trang 59 – SGK Hình học lớp 10 đến hình bình... • Giải bài xích 10 trang 59 – SGK Hình học lớp 10 Hai mẫu tàu...


Xem thêm: Giải Bài 1 Trang 49 Sgk Toán 10, Giải Toán 10 Trang 49 Sgk

Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 10 theo chương •Chương 1: Mệnh đề - Tập phù hợp - Đại số 10 •Chương 1: Vectơ - Hình học tập 10 •Chương 2: Tích vô vị trí hướng của hai vectơ và vận dụng - Hình học tập 10 •Chương 2: Hàm số hàng đầu và bậc nhị - Đại số 10 •Chương 3: cách thức tọa độ trong khía cạnh phẳng - Hình học tập 10 •Chương 3: Phương trình - Hệ phương trình - Đại số 10 •Chương 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình - Đại số 10 •Chương 5: thống kê - Đại số 10 •Chương 6: Cung cùng góc lượng giác. Phương pháp lượng giác - Đại số 10