Tập xác định của hàm số (y = f(x)) là tập hợp toàn bộ các số thực (x) làm thế nào để cho biểu thức (f(x)) bao gồm nghĩa.

Một số chú ý:

1) (dfracAB) gồm nghĩa lúc (B e 0)

2) (sqrt A ) bao gồm nghĩa khi (A ge 0)

3) (dfrac1sqrt A ) có nghĩa khi (A > 0)

Lời giải chi tiết:

(dfrac3x-22x+1) có nghĩa khi (2x + 1 ≠ 0Leftrightarrow x e - 1 over 2).

Vậy tập xác minh của hàm số là: (D=mathbb Rsetminus left dfrac-12 ight .)
Bạn đang xem: Bài 1 trang 38 sgk toán 10

LG b

(y= dfracx-1x^2+2x-3);

Lời giải chi tiết:

Ta có: (x^2 + 2x - 3 = 0 Leftrightarrow left< matrixx = - 3 hfill cr x = 1 hfill cr ight.)

Do đó 

(x^2 + 2x - 3 e 0 Leftrightarrow left{ eginarraylx e - 3\x e 1endarray ight.)

Vậy tập xác minh của hàm số là (D =mathbb Rackslash left - 3;1 ight\)


LG c

(y= sqrt2x+1-sqrt3-x.)

Lời giải đưa ra tiết:

Điều kiện nhằm biểu thức xác minh là:

(left{ eginarrayl2x + 1 ge 0\3 - x ge 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarrayl2x ge - 1\3 ge xendarray ight. ) (Leftrightarrow left{ eginarraylx ge - frac12\x le 3endarray ight. Leftrightarrow - frac12 le x le 3)

Vậy TXĐ của hàm số là (D = left< - frac12;3 ight>)

circologiannibrera.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
>> (Hot) Đã tất cả SGK lớp 10 liên kết tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Coi ngay!
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp circologiannibrera.com
Xem thêm: Air Conditioning Là Gì - Meaning Of Air Conditioning In English

Cảm ơn bạn đã áp dụng circologiannibrera.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cấp điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | chế độ

Đăng ký để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép circologiannibrera.com giữ hộ các thông báo đến chúng ta để nhận thấy các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.