Số gia của hàm số (y = fleft( x ight)) là: (Delta fleft( x ight) = fleft( x_0 + Delta x ight) - fleft( x_0 ight))

Lời giải bỏ ra tiết:

(eginarrayl,,Delta fleft( x ight) = fleft( x_0 + Delta x ight) - fleft( x_0 ight)\Rightarrow Delta fleft( x ight) = fleft( 1 + 1 ight) - fleft( 1 ight)\Rightarrow Delta fleft( x ight) = fleft( 2 ight) - fleft( 1 ight)\Rightarrow Delta fleft( x ight) = 2^3 - 1^3 = 7\endarray)
Bạn đang xem: Bài 1 trang 156 sgk toán 11

LG b

(x_0= 1; ∆x = -0,1)

Phương pháp giải:

Số gia của hàm số (y = fleft( x ight)) là: (Delta fleft( x ight) = fleft( x_0 + Delta x ight) - fleft( x_0 ight))

Lời giải bỏ ra tiết:

(eginarrayl,,Delta fleft( x ight) = fleft( x_0 + Delta x ight) - fleft( x_0 ight)\Rightarrow Delta fleft( x ight) = fleft( 1 - 0,1 ight) - fleft( 1 ight)\Rightarrow Delta fleft( x ight) = fleft( 0,9 ight) - fleft( 1 ight)\Rightarrow Delta fleft( x ight) = 0,9^3 - 1 = - 0,271endarray)

circologiannibrera.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.3 trên 36 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán 11 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó khăn hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp circologiannibrera.com


gửi góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã thực hiện circologiannibrera.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ cùng tên:


nhờ cất hộ Hủy bỏ

Liên hệ | chính sách

*Xem thêm: Chu Vi Của Một Tam Giác Cân Biết Độ Dài Hai Cạnh Của Nó Bằng 7Cm Và 13Cm Là Cm.

*

Đăng ký để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép circologiannibrera.com gửi các thông tin đến các bạn để nhận được các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.