( Leftrightarrow mathop lim limits_x o x_0 fleft( x ight) = fleft( x_0 ight)).

Bạn đang xem: Bài 1 trang 140 sgk toán 11


Lời giải chi tiết

Hàm số (f(x) = x^3+ 2x - 1) khẳng định trên (mathbb R) cùng (x_0= 3 ∈ mathbb R).

Ta có: (left{ eginarraylmathop lim limits_x o 3 fleft( x ight) = 3^3 + 2.3 - 1 = 32\fleft( 3 ight) = 3^3 + 2.3 - 1 = 32endarray ight. ) (Rightarrow mathop lim limits_x o 3 fleft( x ight) = fleft( 3 ight)).

Vậy hàm số sẽ cho thường xuyên tại điểm (x_0= 3).

Xem thêm: Giải Bài 10.5 Sbt Vật Lý 9, Bài 5 Trang 28 Sbt Vật Lí 9

 circologiannibrera.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai chính tả Giải cạnh tranh hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp circologiannibrera.com


Cảm ơn chúng ta đã thực hiện circologiannibrera.com. Đội ngũ thầy giáo cần cải thiện điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | cơ chế

Đăng ký kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép circologiannibrera.com gởi các thông báo đến chúng ta để cảm nhận các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.