Hàm số (f(x) = dfracx +13x - 2) xác định trên (D=mathbb Rackslash left 2 over 3 ight\) và ta bao gồm (x = 4 in D)

Giả sử ((x_n)) là dãy số bất kể và (x_n ∈ D); (x_n≠ 4) và (x_n→ 4) lúc (n o + infty ) hay (lim x_n = 4)

Ta tất cả (lim f(x_n) = lim dfracx_n +13x_n - 2 ) ( = dfraclim x_n + 13lim x_n - 2) (= dfrac4 + 13. 4 - 2 = dfrac12)

Vậy (undersetx ightarrow 4lim) (dfracx +13x - 2) = (dfrac12).

Bạn đang xem: Bài 1 trang 132 sgk toán 11


LG b

(undersetx ightarrow +infty limdfrac2-5x^2x^2+3).

Phương pháp giải:

(undersetx ightarrow +infty limf(x)).

+) Lấy dãy ((x_n)) bất kì: (lim x_n = + infty )

+) Tính (lim f(x_n)).

Lời giải bỏ ra tiết:

Hàm số (f(x)) = (dfrac2-5x^2x^2+3) xác định bên trên (mathbb R).

Giả sử ((x_n)) là dãy số bất cứ và (x_n→ +∞) lúc (n o + infty ) tốt (lim x_n = + infty )

( Rightarrow lim dfrac1x_n^2 = 0)

Ta bao gồm (lim f(x_n) = lim dfrac2-5x^2_nx^2_n+3) (= lim dfracx_n^2left( dfrac2x_n^2 - 5 ight)x_n^2left( 1 + dfrac3x_n^2 ight)) (= lim dfracdfrac2x^2_n-51+dfrac3x^2_n ) ( = dfraclim dfrac2x_n^2 - 51 + lim dfrac3x_n^2 = dfrac0 - 51 + 0) (= -5)

Vậy (undersetx ightarrow +infty lim) (dfrac2-5x^2x^2+3 = -5).

Xem thêm: Bài Tập Về Bất Phương Trình Bậc 2, Bài 7: Bất Phương Trình Bậc Hai

 circologiannibrera.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4 trên 41 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán 11 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI app ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó khăn hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp circologiannibrera.com


nhờ cất hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã thực hiện circologiannibrera.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Họ với tên:


giữ hộ Hủy vứt

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng ký để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép circologiannibrera.com nhờ cất hộ các thông tin đến bạn để cảm nhận các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.