- Chọn bài xích -Bài 1: bắt đầu về phương trìnhBài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và phương pháp giảiBài 3: Phương trình gửi được về dạng ax + b = 0 - rèn luyện (trang 13-14)Luyện tập (trang 13-14)Bài 4: Phương trình tích - luyện tập (trang 17)Luyện tập (trang 17)Bài 5: Phương trình cất ẩn ở chủng loại - rèn luyện (trang 22-23)Luyện tập (trang 22-23)Bài 6: Giải bài toán bằng phương pháp lập phương trìnhBài 7: Giải bài xích toán bằng phương pháp lập phương trình (tiếp) - rèn luyện (trang 31-32)Luyện tập (trang 31-32)Ôn tập chương 3 (Câu hỏi - bài tập)

Mục lục

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: trên đây

Xem toàn thể tài liệu Lớp 8: tại đây

Sách giải toán 8 bài 1: mở màn về phương trình giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học giỏi toán 8 sẽ giúp đỡ bạn rèn luyện khả năng suy luận phù hợp và phù hợp logic, hình thành tài năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống cùng vào các môn học khác:

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 bài bác 1 trang 5: Hãy mang đến ví dụ về:

a) Phương trình với ẩn y;

b) Phương trình cùng với ẩn u.

Bạn đang xem: Bài 1 mở đầu về phương trình

Lời giải

a) Phương trình với ẩn y: 15y + 1

b) Phương trình với ẩn u: 2u – 11

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 bài xích 1 trang 5: lúc x = 6, tính giá trị mỗi vế của phương trình: 2x + 5 = 3(x – 1) + 2.

Lời giải

2x + 5 = 2.6 + 5 = 12 + 5 = 17

3(x – 1) + 2 = 3(6– 1) + 2 = 3.5 + 2 = 15 + 2 = 17

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 bài bác 1 trang 5: mang lại phương trình 2(x + 2) – 7 = 3 – x

a) x = – 2 có thỏa mãn phương trình không ?

b) x = 2 có là một trong những nghiệm của phương trình ko ?

Lời giải

a) 2(x + 2) – 7 = 2(– 2 + 2) – 7 = 2. 0 + 7 = 0 + 7 = 7

3 – x = 3 – (– 2) = 5 ≠ 7

x = – 2 không thỏa mãn nhu cầu phương trình

b) 2(2 + 2) – 7 = 2.4 – 7 = 8 – 7 = 1

3 – x = 3 – 2 = 1

⇒ x = 2 có là 1 nghiệm của phương trình

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 bài xích 1 trang 6: Hãy điền vào địa điểm trống (…):

a) Phương trình x = 2 gồm tập nghiệm là S = …

b) Phương trình vô nghiệm có tập nghiệm là S = …

Lời giải

a) Phương trình x = 2 bao gồm tập nghiệm là S = 2


b) Phương trình vô nghiệm có tập nghiệm là S = ∅

Bài 1: khởi đầu về phương trình

Bài 1 (trang 6 SGK Toán 8 tập 2): Với mỗi phương trình sau, hãy xét coi x = -1 gồm là nghiệm của nó không:

a) 4x – 1 = 3x – 2;

b) x + 1 = 2(x – 3);

c) 2(x + 1) + 3 = 2 – x

Lời giải:

Thay cực hiếm x = -1 vào cụ thể từng vế của phương trình, ta được:

a) Vế trái = 4x – 1 = 4(-1) – 1 = -5

Vế đề xuất = 3x – 2 = 3(-1) – 2 = -5

Vế trái = Vế phải đề nghị x = -1 là nghiệm của phương trình.

b) Vế trái = x + 1 = -1 + 1 = 0

Vế đề nghị = 2(x – 3) = 2(-1 – 3) = -8

Vế trái ≠ Vế phải yêu cầu x = -1 ko là nghiệm của phương trình.

c) Vế trái = 2(x + 1) + 3 = 2( -1 + 1) + 3 = 3

Vế yêu cầu = 2 – x = 2 – (-1) = 3

Vế trái = Vế phải yêu cầu x = -1 là nghiệm của phương trình.

Bài 1: mở màn về phương trình

Bài 2 (trang 6 SGK Toán 8 tập 2): trong những giá trị t = -1, t = 0 cùng t = 1, quý hiếm nào là nghiệm của phương trình: (t + 2)2 = 3t + 4?

Lời giải:

Lần lượt thay những giá trị của t vào nhì vế của phương trình ta được:

– tại t = -1 :

(t + 2)2 = (-1 + 2)2 = 1

3t + 4 = 3(-1) + 4 = 1

⇒ t = -1 là nghiệm của phương trình (t + 2)2 = 3t + 4.

– trên t = 0

(t + 2)2 = (0 + 2)2 = 4

3t + 4 = 3.0 + 4 = 4

⇒ t = 0 là nghiệm của phương trình (t + 2)2 = 3t + 4.

– tại t = 1

(t + 2)2 = (1 + 2)2 = 9

3t + 4 = 3.1 + 4 = 7

⇒ t = 1 không là nghiệm của phương trình (t + 2)2 = 3t + 4.

Bài 1: mở màn về phương trình

Bài 3 (trang 6 SGK Toán 8 tập 2): Xét phương trình x + 1 = 1 + x. Ta thấy các số phần lớn là nghiệm của nó. Người ta còn nói: Phương trình này nghiệm đúng với tất cả x. Hãy cho thấy thêm tập nghiệm của phương trình đó.

Lời giải:

Vì phương trình nghiệm đúng với mọi x đề nghị tập nghiệm của nó là S = R.

Bài 1: bắt đầu về phương trình

Bài 4 (trang 7 SGK Toán 8 tập 2): Nối từng phương trình sau với các nghiệm của nó (theo mẫu):

*

Lời giải:

+ Xét phương trình (a): 3(x – 1) = 2x – 1

Tại x = -1 có: 3(x – 1) = 3(-1 – 1) = -6; 2x – 1 = 2.(-1) – 1 = -3.

⇒ -1 chưa phải nghiệm của phương trình (a).

Tại x = 2 có: 3(x – 1) = 3.(2 – 1) = 3; 2x – 1 = 2.2 – 1 = 3

⇒ 2 là nghiệm của phương trình (a).

Tại x = 3 có: 3(x – 1) = 3.(3 – 1) = 6; 2x – 1 = 2.3 – 1 = 5

⇒ 3 chưa hẳn nghiệm của phương trình (a).


+ Xét phương trình (b):

*

Tại x = -1, biểu thức

*
không xác định

⇒ -1 không hẳn nghiệm của phương trình (b)

Tại x = 2 có

*

⇒ 2 không hẳn nghiệm của phương trình (b).

Tại x = 3 bao gồm

*

⇒ 3 là nghiệm của phương trình (b).

+ Xét phương trình (c) : x2 – 2x – 3 = 0

Tại x = -1 có x2 – 2x – 3 = (-1)2 – 2.(-1) – 3 = 0

⇒ x = -1 là nghiệm của phương trình x2 – 2x – 3 = 0

Tại x = 2 có: x2 – 2x – 3 = 22 – 2.2 – 3 = -3 ≠ 0.

⇒ x = 2 chưa phải nghiệm của phương trình x2 – 2x – 3 = 0.

Xem thêm: Giải Toán 10 Hình Trang 80 Sgk Hình Học 10, Giải Bài 1 Trang 80 Sgk Hình Học 10

Tại x = 3 có: x2 – 2x – 3 = 32 – 2.3 – 3 = 0

⇒ x = 3 là nghiệm của phương trình x2 – 2x – 3 = 0.

Vậy ta có thể nối như sau:

*

Bài 1: mở đầu về phương trình

Bài 5 (trang 7 SGK Toán 8 tập 2): hai phương trình x = 0 với x(x – 1) = 0 có tương tự không? bởi sao?

Lời giải:

– Phương trình x = 0 gồm tập nghiệm S1 = 0.

– Xét phương trình x(x – 1) = 0. Bởi một tích bằng 0 khi 1 trong những hai thừa số bởi 0 tức là: