Angular

Angular là một trong những khuôn khổ (& KHÔNG PHẢI là một trong thư viện) nhằm xây dựng những ứng dụng khách bằng HTML, CSS với JavaScript hoặc một ngôn ngữ như TypeScript có thể được biên dịch (chính xác hơn, được gửi đổi) sang JavaScript.

Bạn đang xem: Angular 4 là gì

Bạn sẽ xem: Angular 4 là gì

Angular 4 là phiên bạn dạng mới duy nhất của Angular. Nó là một trong nền tảng ứng dụng web front-end dựa trên TypeScript. Angular 4 là một cải tiến trên Angular 2, cơ mà là một bản viết lại cục bộ của AngularJS. Nó gồm một loài kiến ​​trúc hoàn toàn khác.

AngularJS dựa vào bộ điều khiển chế độ xem mô hình, trong lúc Angular 2 dựa trên cấu trúc những thành phần. Angular 2 là phiên bản viết lại hoàn chỉnh của Angular 1 hoặc AngularJS, được viết lại từ trên đầu bởi team Angular bằng cách sử dụng Typescript phiên phiên bản 1.8. Angular 4 chuyển động trên cùng cấu trúc với Angular2 nhưng nhanh hơn khi đối chiếu với Angular2. Angular 4 cung cấp TypeScript 2.2 (biên dịch thanh lịch JavaScript với hiển thị như thể nhau trong trình duyệt), trong những lúc Angular 2 thực hiện TypeScript phiên bạn dạng 1.8. Điều này mang đến rất nhiều sự khác hoàn toàn trong hiệu suất.
*

Quan trọng: Angular chưa phải là Angular JS.

Angular JS → Angular phiên bạn dạng 1.x

Angular → Angular phiên bạn dạng 2+

Chữ viết
*

Typecript bên trên Javascript

TypeScript là (một tập hợp JavaScript quy mô bự hơn), loại phiên bản Javascript ngặt nghèo hơn được cung ứng với các tính năng OOPS .. Điều đó tất cả nghĩa là ngẫu nhiên mã JavaScript thích hợp lệ nào đông đảo là mã TypeScript vừa lòng lệ.

Mặc dù, một sự sửa chữa khác rất có thể là Dart , mà lại chữ viết là ngôn ngữ được sử dụng thoáng rộng nhất cho các ứng dụng Angular.


*

Sự khác biệt cơ bạn dạng về cú pháp

Lưu ý: Chỉ định một số loại KHÔNG yêu cầu là ES6 hoặc ES7. Những trình duyệt thiếu hiểu biết nhiều được typecript, vị vậy thứ nhất mã typecript được gửi sang javascript.

chế tạo ra một vận dụng Angular

Để cài đặt Angular 4, team Angular đã đưa ra Angular CLI giúp dễ dãi cài đặt. Bạn phải chạy qua một vài lệnh để cài đặt Angular 4.

Vì vậy, cùng với Angular CLI tại chỗ, bây giờ chúng ta cũng có thể tạo một dự án công trình Angular mới bằng cách sử dụng (các) lệnh sau theo thiết bị tự:

. Install node.js (from nodejs.org and install the latest stable version).. Npm install -g angular/cliNode comes with a tool called Node Package Manager or NPM, which is used for installing third-party libraries. In this tutorial, we’re going lớn use NPM khổng lồ install Angular CLI. That is a command-line tool we use to lớn create a new Angular project. It is also used for generating some boilerplate code during development (such as components, services, etc) as well as building an application for deployment. We vị all this in the terminal.. Ng new hello-world => we can access Angular CLI using ng. Here, we are create a new Angular project using this command.. Cd hello-world. Npm install => we install all the dependencies of our application.. Ng serve => compiles our application & hosts it using a lightweight website server. Now, we can access our application at http://localhost:4200. Port 4200, which is the default port that angular–cli makes use of while compiling. You can change the port if you wish using the following command −ng serve --host 0.0.0.0 –port 4205Alternatively, you can use theng serve --opento let it automatically mở cửa the browser window running the angular application. Take a deep breath & here you go. Congratulations! You generated and served your first Angular 4 application. Khối thiết kế cơ bản nhất vào một ứng dụng Angular là 1 trong thành phần . Chúng ta cũng có thể coi một thành phần như một thành phần khung nhìn. Nó mô tả một khung quan sát hoặc một phần của khung nhìn (những gì người dùng nhìn thấy). Một thành phần bao hàm ba phần:


*

Đánh vết HTML : nhằm hiển thị cơ chế xem đó Trạng thái : tài liệu hiển thị trên chính sách xem Hành vi : lô ghích đằng sau ý kiến đó. Ví dụ: điều gì sẽ xảy ra khi người dùng nhấp vào một trong những nút. Một nguyên tố góc trong hành động

Bây giờ, hãy bình chọn một nhân tố thực sự sẽ hoạt động.

Quay lại dự án của bọn chúng tôi, mở folder src / app . Bên trong thư mục này, các bạn sẽ thấy những tệp sau:

app.component .css app.component .html app.component. spec .ts app.component .ts app.module.ts

Vì vậy, về phương diện triển khai, mỗi thành phần trong dự án Angular được thực hiện thực tế bằng phương pháp sử dụng tứ tệp:

Tệp CSS : nơi chúng tôi xác định toàn bộ các kiểu mang đến thành phần đó. Những phong cách này sẽ chỉ được khẳng định trong phạm vi nhân tố này cùng sẽ không xẩy ra rò rỉ ra bên ngoài. Đây là tất cả những gì Shadow DOM làm. Nhưng mà không phải tất cả các trình duyệt thời buổi này đều hỗ trợ Shadow DOM. Vày vậy, Angular sử dụng một kỹ thuật nhằm mô rộp Shadow DOM. Tệp HTML : chứa đánh dấu để hiển thị vào DOM. Một tệp sệt tả : bao gồm các bài xích kiểm tra đối kháng vị. Tệp TypeScript : nơi cửa hàng chúng tôi xác định tâm lý (dữ liệu nhằm hiển thị) và hành vi (logic) của nguyên tố của bọn chúng tôi.

Cấu trúc tệp sau cùng trông như sau:


*

chế tác một nguyên tố mới bởi Angular CLI

Chạy lệnh sau vào terminal, bên phía trong thư mục dự án:

ng g c new-cmp các mới-CMP thư mục được tạo thành dưới src / app folder. Và 4 tệp dưới đây được sinh sản trong thư mục new-amp-

new-cmp.component. css - tệp css đến thành phần bắt đầu được tạo. New-cmp.component. html - tệp html được tạo. New-cmp.component. spec.ts - điều này hoàn toàn có thể được sử dụng để kiểm tra đối chọi vị. New-cmp.component. ts - sinh sống đây, chúng ta có thể xác định mô-đun, ở trong tính, v.v.

Mở new-cmp.component.ts . Đây là mọi gì các bạn sẽ thấy:

import Component, OnInit from "Component( selector: "app-product", templateUrl: "./new-cmp.component.html", styleUrls: )export class NewCmpComponent implements OnInit { constructor() ngOnInit() # ngOnInit is called by mặc định when the class is executed. ngOnInit là một trong phương thức đặc biệt quan trọng trong Angular. Angular gọi thủ tục này khi nó tạo một biểu thị của yếu tắc này và hiển thị nó cho những người dùng vào trình duyệt.

Mô-đun

Mô-đun vào Angular đề cập đến một chỗ mà bạn cũng có thể nhóm các thành phần, chỉ thị, đường ống và thương mại dịch vụ liên quan cho ứng dụng.

Để xác minh mô-đun, bạn cũng có thể sử dụng NgModule . Khi chúng ta tạo một dự án công trình mới bởi lệnh Angular –cli, ngModule được sinh sản trong tệp app.module.ts theo mặc định cùng nó trông như sau:

tệp app.module.ts -

import BrowserModule, FormsModule from "angular/router";import AppComponent from "./app.component";import NewCmpComponent from "./new-cmp/new-cmp.component";import ChangeTextDirective from "./change-text.directive";import SqrtPipe from "./app.sqrt";NgModule( declarations: , imports: ) >, providers: , bootstrap: )export class AppModule

import Component from "Component( selector: "app-root", templateUrl: "./app.component.html", styleUrls: )export class AppComponent title = "Angular 4 Project!";//array of months. Months = ;isavailable = true;myClickFunction(event) //just added console.log which will display the sự kiện details in browser on click of the button. Alert("Button is clicked"); console.log(event); Angular 4 thực hiện làm cho thẻ thay vày được áp dụng trong Angular2. Nguyên nhân Angular 4 đổi khác thành là do có xung thốt nhiên tên giữa thẻ với thẻ chuẩn chỉnh html .

thông tư

Directives vào Angular là một trong những lớp js , được khai báo là directive . Shop chúng tôi có 3 thông tư trong Angular. Các chỉ thị được liệt kê sau đây -

Chỉ thành phố phần

Các lớp này tạo thành thành lớp thiết yếu có chi tiết về biện pháp thành phần sẽ tiến hành xử lý, khởi tạo và áp dụng trong thời gian chạy.

Chỉ thị cấu trúc

Một chỉ thị cấu tạo về cơ bản giải quyết việc thao tác làm việc các bộ phận dom. Những chỉ thị cấu trúc có vệt * trước chỉ thị. Ví dụ, * ngIf với * ngFor .

Chỉ thị ở trong tính

Các thông tư thuộc tính xử trí việc chuyển đổi giao diện với hành vi của thành phần dom. Bạn có thể tạo các chỉ thị của riêng bản thân như hình dưới đây.

Làm cố kỉnh nào nhằm tạo chỉ thị tùy chỉnh?

Chúng tôi sẽ tạo chỉ thị bằng phương pháp sử dụng mẫu lệnh. Lệnh nhằm tạo chỉ thị bằng cái lệnh là:

cố đổi-văn bản. Chỉ thị

import Directive from " trong Angular, không hệt như vanilla JavaScript hoặc jQuery, shop chúng tôi không làm việc trực tiếp với DOM. Bởi vì vậy, chúng tôi không viết mã như thế này:

$("#myElement").text("something") Hãy nhằm tôi chỉ cho bạn cách hoạt động.

Bây giờ, hãy mở product.component.html . Sửa chữa tất cả ghi lại ở kia bằng:

title

Tương trường đoản cú với ràng buộc nằm trong tính, họ có một có mang khác vào Angular được điện thoại tư vấn là ràng buộc sự kiện . Với ràng buộc trực thuộc tính, shop chúng tôi liên kết trực thuộc tính của các phần tử DOM với những trường / trực thuộc tính trong thành phần của chúng tôi. Với ràng buộc sự kiện, cửa hàng chúng tôi liên kết các sự kiện của các phần tử DOM (chẳng hạn như nhấp chuột) với những phương thức trong yếu tố của chúng tôi. Bởi vậy, ví dụ: khi người tiêu dùng nhấp vào một trong những nút, một cách tiến hành trong nguyên tố của shop chúng tôi sẽ được gọi.

Lưu ý sự khác biệt giữa cú pháp ràng buộc trực thuộc tính với sự kiện. Chúng tôi áp dụng dấu ngoặc nhọn cho ràng buộc ở trong tính với dấu ngoặc mang lại ràng buộc sự kiện. Với mã này, bất cứ bao giờ nút của bọn họ được nhấp, Angular đang gọi cách thức addItem () trong nhân tố của chúng ta.

title

itemCount

Add những | cam kết tự được áp dụng để chuyển đổi dữ liệu. Sau đó là cú pháp cho cùng một

lowercase

import RouterModule from "angular/router"; Khi người dùng nhấp vào nguyên tố mới, trang không được thiết kế mới và câu chữ được hiển thị cho những người dùng nhưng mà không bắt buộc tải lại. Có một đoạn mã trang web rõ ràng sẽ được sở hữu lại khi được nhấp vào. Anh tài này mang lại lợi ích khi chúng ta có nội dung nặng bên trên trang và cần được tải dựa trên tương tác của tín đồ dùng. Tuấn kiệt này cũng đem lại trải nghiệm người dùng xuất sắc vì trang không bị tải lại.

Các được thực hiện để điều hướng giữa các trang này sang trang khác.

Dịch vụ

Chúng ta gồm thể gặp gỡ một trường hợp mà bọn họ cần một số trong những mã để sử dụng ở những nơi trên trang. Nó rất có thể dành cho kết nối dữ liệu đề nghị được chia sẻ giữa các thành phần, v.v. Thương mại dịch vụ giúp cửa hàng chúng tôi đạt được điều đó. Với những dịch vụ, bạn có thể truy cập những phương thức cùng thuộc tính trên những thành phần khác trong toàn bộ dự án.

Để sinh sản một dịch vụ, bọn họ cần sử dụng dòng lệnh. Lệnh tựa như là -

ng g service myservice một lượt nữa, trước lúc tạo một dịch vụ mới, họ cần đưa dịch vụ thương mại đã tạo ra vào app.module.ts chính như bọn họ đã làm trong những khi tạo DIRECTIVES, PIPES, v.v. Ao ước đợi cho bạn dạng cập nhật này

providers: , thương mại & dịch vụ Http thương mại & dịch vụ Http vẫn giúp cửa hàng chúng tôi tìm nạp tài liệu bên ngoài, đăng lên nó, v.v. Chúng tôi cần nhập mô-đun http nhằm sử dụng dịch vụ http.

import HttpModule from " Bất cứ khi nào một mô-đun, một yếu tố hoặc một dịch vụ mới được tạo, tham chiếu của cùng một mô-đun đang được cập nhật trong app.module.ts của mô-đun người mẹ .

cai quản trạng thái toàn cầu trong những ứng dụng Angular:

Một trong số những thách thức lớn nhất với ngẫu nhiên ứng dụng nào là thống trị dữ liệu. Trong quả đât của Angular, có khá nhiều mẫu buộc phải tuân theo để thống trị ứng dụng của bạn. Những điều đó thường tương quan đến câu hỏi sử dụng những trình trang trí như Inputvà Outputhoặc đa số thứ hy vọng RxJs Observablestheo dõi các biến đổi dữ liệu. Mặc dù nhiên, tất cả một technology trạng thái bội phản ứng có thể giải quyết thách thức này được điện thoại tư vấn là NgRx .

Ngrx là gì?

Ngrx là một trong những bộ tủ sách Angular cho những phần không ngừng mở rộng phản ứng.

Hai tủ sách Ngrx thịnh hành là:

. Ngrx / Store, một xúc tiến của Redux pattern bằng cách sử dụng RxJS observablesAngular 2. ngrx / store nổi tiếng là một trong thư viện cố gắng giải quyết các vấn đề về làm chủ nhà nước trải qua các chính sách của Redux . Sự biệt lập giữa Redux và ngrx / store được viết riêng mang đến Angular cùng nó bao hàm việc sử dụng Observables từ bỏ RxJS . Sự phối hợp của các nguyên tắc redux với RxJS hoàn toàn có thể rất dũng mạnh khi viết các ứng dụng phản bội ứng.

. Ngrx / Effects , một thư viện chất nhận được ứng dụng tiếp xúc với thế giới bên ngoài bằng cách kích hoạt các tính năng phụ.

NgRx là một trong những thư viện mã mối cung cấp mở cung cấpreactive state managementcho các ứng dụng Angular của bạn. Lấy cảm hứng từ Redux, NgRx cung ứng một biện pháp để duy trì dữ liệu trong vận dụng Angular của công ty như một nguồn đạo lý duy nhất . NgRx sử dụng các luồng để can dự với kho dữ liệu. Kho tài liệu này kết nối với những thành phần và thương mại dịch vụ của bạn, và sau cuối đơn giản hóa tổng thể quy trình làm chủ dữ liệu trong ứng dụng Angular của bạn. Thay vày đưa những dịch vụ vào khắp phần đông nơi và làm chủ giao tiếp giữa chúng, NgRx thống trị ứng dụng của chúng ta từ một mối cung cấp duy nhất. Thực hiện NgRx, bạn làm việc với ứng dụng của chính bản thân mình về trạng thái tổng thể và toàn diện của nó, chũm vì những thành phần riêng biệt lẻ.

Cách buổi giao lưu của NgRx

Có năm phần cấu thành NgRx:

Cửa hàng Giảm thiểu (và Meta-Reducers) Hành động Bộ chọn Các hiệu ứng Trạng thái ứng dụng của bạn được bảo trì trong tình trạng xé nát . Các cửa hàng là không cố đổi. Các thành phần của vận dụng của bạn có thể đăng ký kết vào cửa hàng cùng nhận các bản cập nhật trạng thái tự động thông qua các bộ chọn . Bộ chọn chất nhận được các thành phần đã đạt được một phần (một phần) trạng thái của ứng dụng của doanh nghiệp và cũng chuyển đổi trạng thái với các công dụng của cỗ chọn. Các hành động sửa thay đổi trạng thái của cửa hàng bằng phương pháp sử dụng những bộ giảm (chức năng) mang đến phép chuyển đổi trong lúc giữ cho nó không nuốm đổi. Meta-Reducers (không được hiển thị) là những hook nơi chúng ta cũng có thể thực hiện tại trước hoặc sau các hành động trước khi bọn chúng được gọi. Hiệu ứng xẩy ra là hiệu quả của các hành động cùng cũng hoàn toàn có thể tạo ra các hành động khi được gọi. Nhiệm vụ chính của Effects là tạo ra các tác dụng phụ không đồng hóa (như lệnh gọi thương mại & dịch vụ tới API), cuối cùng tạo ra các hành động khác .

NgRx cũng có thể đơn giản hóa con kiến ​​trúc của vận dụng của bạn, vì bạn có thể sử dụng nó để sửa chữa thay thế các ràng buộc thuộc tính với sự kiện. Điều này rõ ràng là dựa trên dự án, và bao gồm nhiều cách để sử dụng phương thức kết phù hợp hoặc thậm chí là không áp dụng NgRx. Để biết giải đáp về cấu tạo ứng dụng của bạn, tôi khuyên bạn nên tham gia khóa đào tạo Pluralsight “ Angular NgRx: ban đầu ” với Duncan Hunter với Deborah Kurata.

Bước cuối cùng trước khi bạn thấy NgRx chuyển động là thêm một thể ích mở rộng NgRx Redux Devtools vào Chrome. Các bạn sẽ không thể sử dụng nó cho đến khi bạn tùy chỉnh NgRx, tuy vậy nó sẽ chất nhận được bạn coi dữ liệu tàng trữ trong khi chúng ta đang cách tân và phát triển ứng dụng của mình.

Các phương pháp hay độc nhất vô nhị về Redux ( ngrx / store là một trong những thư viện cố gắng giải quyết những vấn đề của thống trị nhà nước thông qua các vẻ ngoài của Redux . Sự khác biệt giữa Redux và ngrx / store được viết riêng cho Angular với nó bao hàm việc thực hiện Observables từ RxJS . Sự kết hợp của những nguyên tắc redux và RxJS hoàn toàn có thể rất to gan lớn mật khi viết các ứng dụng bội phản ứng. Vì rất nhiều dự án Angular áp dụng ngrx / store, cần viết ra một số phương pháp hay nhất rất có thể là một phát minh hay.

Tóm lại, bọn chúng là số đông thư viện rất không giống nhau cho những mục tiêu rất không giống nhau, dẫu vậy có một số điểm tương đồng mơ hồ.

Xem thêm: Giải Toán 10 Bài Tập Hệ Trục Tọa Độ Lớp 10, Giải Toán 10 Bài 4: Hệ Trục Tọa Độ

RxJS là 1 thư viện lập trình phản ứng. Nó hay được áp dụng như một phép tắc để thực hiện các tác vụ không đồng bộ trong JavaScript. Hãy coi nó như 1 sự thay thế cho Lời hứa.

Phải hiểu Japanese Spanish German French thai Portuguese Russian Vietnamese Italian Korean Turkish Indonesian Polish Hindi lúc tôi còn học tập đại học, tôi chỉ có một ý muốn muốn: tìm được một quá trình được trả lương cao. Tôi đã làm công việc đầu tiên của bản thân mình và nhận biết rằng nguyên nhân tôi lại thao tác làm việc 8-9 giờ cho những người khác? Trong vượt trình thao tác làm việc đó, tôi chỉ có một suy nghĩ, giả dụ tôi bước đầu làm việc cho chính bản thân thì sao? Điều gì sẽ xẩy ra nếu tôi desgin doanh nghiệp của riêng rẽ mình? và tôi có niềm tin rằng tôi không đơn độc trong bài toán này, mọi fan khác đều cảm thấy mệt mỏi với công việc của họ cùng muốn bước đầu kinh doanh của riêng rẽ mình.

“Chúng tôi thực sự không sử dụng thuật ngữ tiếp thị nội bộ cũng chính vì chúng tôi thực sự hoài nghi vào việc thúc đẩy mọi tín đồ làm phần nhiều thứ hoặc bị cuốn hút để khiến cho họ cài đặt thứ gì đó”. Nếu có vẻ như như DECIEM là một loại mến hiệu thẩm mỹ khác, thì đó là vì nó là như vậy.

lịch trình làm việc: Giới thiệu: TL; dẫu vậy tôi hoàn toàn có thể đọc: nếu khách hàng đã biết về phân tích A / B, CloudFront với Lamba edge. Thử nghiệm A / B là gì? thể nghiệm A / B là một phương pháp nghiên cứu trải nghiệm người tiêu dùng tập trung vào việc đối chiếu mức độ can hệ của người dùng với hai phiên bản khác nhau của trang web.

Ngày nay, nhiều ứng dụng trong AppStore có hành vi như chia xác suất nội dung trong tiêu đề cơ chế xem bảng trong lúc cuộn chính sách xem bảng. Tôi đã chỉ cho chính mình cách tiếp cận đơn giản nhất làm gắng nào bạn cũng có thể đạt được hành động như vậy.

Như tôi sẽ hứa trong blog đầu tiên của chính mình "DOM là gì?" đấy là một blog về "thao tác DOM". Trong blog này, chúng ta sẽ đi sâu rộng vào DOM và biết thao tác làm việc DOM là gì và nó được thực hiện như thế nào.