Đề cương cứng ôn tập toán lớp 4 học kỳ 2 sẽ giúp các em ôn tập lại các dạng toán trọng tâm cũng như các bài tập, luyện đề nhằm đạt được công dụng tốt trong kỳ thi ngừng học kỳ.Sau đấy là các dạng bài tập kỹ năng trọng trung tâm được tổng thích hợp trong đề cương ôn tập toán lớp 4 học kỳ 2. Phụ huynh học sinh cùng tham khảo nhé.

Bạn đang xem: 3/4 của một số bằng 192 thì số đó là

1. Ôn tập những dạng toán ở học tập kỳ 2 lớp 4

1.1. Phân số và những phép tính cùng với phân số

1.1.1 định nghĩa phân số

*

*

1.1.2. đặc điểm cơ bạn dạng của phân số

Nếu nhân cả tử số và chủng loại số của một phân số với cùng một trong những tự nhiên không giống 0 thì được một phân số bởi phân số vẫn cho.

Nếu phân chia cả tử số và mẫu mã số của một phân số với cùng một trong những tự nhiên không giống 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.

1.1.3. So sánh những phân số

a) So sánh các phân số cùng mẫu mã số

Trong hai phân số tất cả cùng mẫu mã số:

Phân số nào tất cả tử số nhỏ nhiều hơn thì phân số đó bé hơn.Phân số nào bao gồm tử số lớn hơn nữa thì phân số đó lớn hơn.Nếu tử số bằng nhau thì nhì phân số đó bằng nhau.

b) So sánh những phân số cùng tử số

Trong nhị phân số bao gồm cùng tử số:

Phân số nào tất cả mẫu số nhỏ hơn thì phân số đó phệ hơn.Phân số nào có mẫu số lớn hơn thì phân số đó bé bỏng hơn.Nếu chủng loại số bằng nhau thì nhị phân số đó bằng nhau.

c) So sánh những phân số khác mẫu

Muốn đối chiếu hai phân số khác mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số kia rồi so sánh những tử số của hai phân số mới.

1.1.4. Các phép tính phân số

a) Phép cùng phân số

Muốn cộng hai phân số có cùng mẫu mã số, ta cùng hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.

Muốn cộng hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng chủng loại số nhì phân số, rồi cộng hai phân số đó.

b) Phép trừ phân số

Muốn trừ nhì phân số gồm cùng mẫu mã số, ta trừ tử số của phân số thứ nhất cho mẫu số của phân số máy hai và không thay đổi mẫu số.

Muốn trừ nhị phân số khác mẫu mã số, ta quy đồng chủng loại số nhì phân số, rồi trừ hai phân số đó.

c) Phép nhân phân số

Muốn nhân nhì phân số ta rước tử số nhân với tử số, chủng loại số nhân với mẫu số.

d) Phép phân chia phân số

Muốn phân chia một phân số cho 1 phân số, ta rước phân số thứ nhất nhân cùng với phân số sản phẩm công nghệ hai đảo ngược.

Lưu ý: Phân số hòn đảo ngược của một phân số là phân số hòn đảo ngược tử số thành mẫu số, mẫu mã số thành tử số.

1.2. Tìm hai số lúc biết tổng và hiệu của hai số đó

*

1.3. Tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của nhị số đó.

1.3.1. Tìm hai số lúc biết tổng với tỉ số

Để giải việc tìm hai số khi biết tổng với tỉ số ta có thể làm như sau:

*

1.3.2. Tìm nhị số khi biết hiệu và tỉ của nhì số đó.

*

1. 4. Hình thoi và ăn diện tích hình thoi

1.4.1 Hình thoi

*

1.4.2. Diện tích s hình thoi

Cho hình thoi ABCD có AC = m, BD = n

Cắt hình tam giác AOD cùng hình tam giác COD rồi ghép cùng với hình tam giác ABC để được hình chữ nhật MNCA như hình vẽ.

*

Dựa vào hình mẫu vẽ ta có:

Diện tích hình thoi ABCD bằng diện tích s hình chữ nhật MNCA

Diện tích hình chữ nhật MNCA là:

*

Vậy diện tích s hình thoi ABCD là: (m x n) : 2

Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo cánh chia mang đến 2 (cùng đơn vị đo)

*

(Trong đó: S là diện tích hình thoi; m, n là độ nhiều năm của hai đường chéo)

2. Bài xích tập theo mô hình toán vào đề cương ôn tập toán lớp 4 học tập kỳ 2.

2.1. Bài tập

Bài 1: Tính quý hiếm sau

a) (Largedfrac17) + (Largedfrac78)

b) (Largedfrac43) - (Largedfrac89)

c) (Largedfrac67) x (Largedfrac32)

d) (Largedfrac56) : (Largedfrac13)

Bài 2. sử dụng dấu >,

a) (Largedfrac45) … (Largedfrac57)

b) 1 … (Largedfrac1414)

c) (Largedfrac1213) … (Largedfrac153)

d) (Largedfrac96) … (Largedfrac1510)

Bài 3. mang lại phân số sau: (Largedfrac187), (Largedfrac103), (Largedfrac59)

Đọc phân số và cho biết đâu là tử số đâu là chủng loại số

Bài 4. Tìm hai số biết tổng của hai số bằng 900, hiệu nhì số bằng 480

Bài 5. Tìm nhì số biết.

a) Tổng của hai số bằng 1200, có tỉ số bằng (Largedfrac35)

b) Hiệu của nhị số bằng 450, có tỉ số bởi (Largedfrac56)

Bài 6. đến hình thoi MNPQ, biết độ dài hai đường chéo MP = 12cm, NQ = 8cm

Tính diện tích s hình thoi

*

2.2. Bài giải

Bài 1:

Áp dụng những quy tắc của phép nhân, chia, cộng, trừ phân số ta có:

a) (Largedfrac17) + (Largedfrac78) = (Largedfrac856) + (Largedfrac4956) = (Largedfrac5756)

b) (Largedfrac43) - (Largedfrac89) = (Largedfrac129) - (Largedfrac89) = (Largedfrac49)

c) (Largedfrac67) x (Largedfrac32) = (Largedfrac1814) = (Largedfrac97)

d) (Largedfrac56) : (Largedfrac13) = (Largedfrac56) x 3 = (Largedfrac156) = (Largedfrac52)

Bài 2

a) (Largedfrac45) … (Largedfrac47)

Ta có cả nhì số thuộc tử số cho nên vì vậy ta đối chiếu mẫu số của 2 số với nhau bởi vì 7 > 5 phải (Largedfrac45)>(Largedfrac47)

Vậy(Largedfrac45)>(Largedfrac47)

b) 1 … (Largedfrac1414)

Rút gọn gàng (Largedfrac1414) = 1, cần 1 = 1

Vậy 1 = (Largedfrac1414)

c) (Largedfrac1213) … (Largedfrac153)

Cả nhì số hầu hết khác tử số lẫn mẫu số đề xuất ta đề xuất quy định chủng loại số nhằm so sánh

Lấy mẫu số bình thường là 39 ta gồm 12 x (Largedfrac313) x 3 =(Largedfrac3639), 15 x (Largedfrac133) x 13 = (Largedfrac19539)

Ta tất cả 195 > 36, cần (Largedfrac1213)

d) (Largedfrac96) … (Largedfrac1510)

Rút gọn cả 2 phân số ta có (Largedfrac96) cùng chia tử số và chủng loại số cho 3 được (Largedfrac32)

Rút gọn cả hai phân số ta bao gồm (Largedfrac1510) cùng phân chia tử số và mẫu mã số mang đến 5 được (Largedfrac32)

Nên (Largedfrac96) = (Largedfrac1510)

Vậy (Largedfrac96) = (Largedfrac1510)

Bài 3.

(Largedfrac187) gọi là mười tám phần bảy. Tử số là 18, mẫu số là 7.

(Largedfrac103) hiểu là mười phần ba. Tử số là 10, chủng loại số là 3.

(Largedfrac59) hiểu là năm phần chín. Tử số là 5, chủng loại số là 9.

Bài 4.

Số lớn bắt buộc tìm là:

Số bự = (tổng + hiệu) : 2 = (900 + 480) : 2 = 690

Số nhỏ nhắn cần tìm là:

Số nhỏ bé = (tổng - hiệu) : 2 = (900 - 480) : 2 = 210

Vậy số bắt buộc tìm là 690 và 210

Bài 5.

a) Sơ đồ bài xích toán:

*

Theo sơ đồ bài bác toán, tổng thể phần cân nhau là:

3 + 5 = 8 (phần)

Số bé là: (tổng : số phần bằng nhau) x số phần nhỏ bé = (1200 : 8) x 3 = 450

Số khủng là: (tổng : số phần bằng nhau) x số phần nhiều = (1200 : 8) x 5 =750

Vậy số cần tìm là 450, 750

b) Sơ đồ bài toán:

*

Theo sơ đồ bài xích toán, hiệu số phần đều nhau là

5 - 4 = 1 (phần)

Số bé là: (Hiệu : hiệu số phần bởi nhau) x số phần nhỏ nhắn = 450 x 4 = 1800

Số bự là: (Hiệu : hiệu số phần bởi nhau) x số nhiều phần = 450 x 5 = 2250

Vậy số yêu cầu tìm là 1800 và 2250

Bài 6.

Diện tích hình thoi MNPQ là:

(MP x NQ) : 2 = 12 x 8 : 2 = 96 : 2 = 48 ((cm^2))

Vậy diện tích s hình thoi MNPQ là 48 (cm^2)

3. Cỗ đề ôn tập toán lớp 4 học kỳ 2 (có đáp án)

3.1. Cỗ 10 đề ôn tập toán lớp 4 học tập kỳ 2

ĐỀ 1

Câu 1: trong các phân số: (Largedfrac818), (Largedfrac1614), (Largedfrac1530), (Largedfrac1415) phân số nào bằng phân số 4/9 ?

A. (Largedfrac818)

B. (Largedfrac1614)

C. (Largedfrac1513)

D. (Largedfrac1415)

Câu 2: trong số phân số bên dưới đây, phân số to hơn 1 là:

A. (Largedfrac12)

B. (Largedfrac43)

C. (Largedfrac34)

D. (Largedfrac45)

Câu 3: Hình bình hành là hình:

A. Có hai cặp cạnh đối diện tuy nhiên song và bởi nhau

B. Gồm hai cặp cạnh đối diện tuy vậy song

C. Có bốn cạnh bằng nhau

D. Có hai đường chéo cánh vuông góc với nhau trên trung điểm của từng đường.

Câu 4: Một hình thoi gồm độ nhiều năm hai đường chéo là 17cm với 32cm. Diện tích của hình thoi là:

A. 272 (cm^2)

B. 725 (cm^2)

C. 556 (cm^2)

D. 277 (cm^2)

Câu 5: lựa chọn chữ số tương thích trong những chữ số sau để viết vào ô trống sao cho 15… chia hết mang lại 2, 3 và 5

A. 5

B. 3

C. 2

D. 0

Câu 6: Trên tỉ lệ thành phần 1: 200, chiều dài phòng học tập lớp đo được 5cm. Chiều nhiều năm thật của nhà học kia là:

A. 500 cm

B. 2000 cm

C. 1000 cm

D. 700 cm

Câu 7: một nhóm công nhân làm cho đường, gồm 7 công nhân đàn bà và 12 người công nhân nam, viết:

A. Tỉ số của số công nhân cô bé và số công nhân nam:

B. Tỉ số của số công nhân thanh nữ và số công nhân cả tổ

C. Tỉ số của số người công nhân nam với số người công nhân nữ:

D. Tỉ số của số công nhân nam và số công nhân cả tổ:

Câu 8: kiếm tìm x biết:

a) X : (Largedfrac34) = (Largedfrac56)

b) X – (Largedfrac23) = (Largedfrac46)

Câu 9: Chu vi của thửa ruộng hình chữ nhật là 70m. Tính diện tích s của thửa ruộng, hiểu được chiều rộng lớn của thửa ruộng bởi (Largedfrac34) chiều dài.

Câu 10. Bây giờ bố hơn nhỏ 30 tuổi. Ba năm trước tuổi con bởi (Largedfrac27) tuổi bố. Tính tuổi của mọi người hiện nay?

ĐỀ 2

Câu 1: Phân số có giá trị bằng 1 là:

A. (Largedfrac33)

B. (Largedfrac32)

C. (Largedfrac34)

D. (Largedfrac72)

Câu 2. Phân số (Largedfrac25100) rút gọn được phân số:

A. (Largedfrac510)

B. (Largedfrac1020)

C. (Largedfrac28)

D. (Largedfrac14)

Câu 3: Số phù hợp để điền vào chỗ trống của 15(cm^2)= ?(cm^2)là

A. 150

B. 150000

C. 15000

D. 1500

Câu 4: một nhóm có 12 bạn trong số ấy có 5 chúng ta nữ. Tỉ số của người tiêu dùng nam với số nữ giới của tổ kia là:

A. (Largedfrac512)

B. (Largedfrac712)

C. (Largedfrac75)

D. (Largedfrac57)

Câu 5. Cực hiếm của biểu thức: 36576 : (4 x 2) – 3708 là:

A. 863

B. 864

C. 846

D. 854

Câu 6. Một tấm kính hình thoi có độ dài các đường chéo cánh 18cm với 30cm. Tính diện tích tấm kính đó

A. 270 (cm^2)

B. 270 cm

C. 540 (cm^2)

D. 54 (cm^2)

Câu 7. Kiếm tìm x biết

a) (Largedfrac35) : x = 3

b) X : 52 = 113

Câu 8. Tính

a) (Largedfrac15) + (Largedfrac411) + (Largedfrac45) + (Largedfrac711)

b) (Largedfrac66) + ((Largedfrac59) – (Largedfrac14))

Câu 9. Tổng nhì số bởi số nhỏ dại nhất có cha chữ số, số bé bằng số lớn. Tìm nhì số đó.

ĐỀ 3

Câu 1: kết quả của phép tính 4 – (Largedfrac35) là?

A. (Largedfrac15)

B. (Largedfrac175)

C. (Largedfrac320)

D. (Largedfrac13)

Câu 2. Điền số thích hợp vào nơi trống: 5 tạ 74 yến = ?kg

A. 5074

B. 50074

C. 5740

D. 1240

Câu 3. Hình thoi là:

A. Tứ giác có 2 cặp cạnh đối diện tuy vậy song và bốn cạnh bởi nhau

B. Có hai cạnh đối diện bằng nhau

C. Gồm 2 cạnh liền kề vuông góc với nhau

D. Bao gồm hai đường chéo cánh vuông góc cùng với nhau.

Câu 4. Người mẹ hơn bé 32 tuổi. Biết tuổi con bởi (Largedfrac15) tuổi mẹ. Vậy tuổi của bé là:

A. 40 tuổi

B. 30 tuổi

C. 8 tuổi

D. 32 tuổi

Câu 5. Trung bình cùng của 34, 57, 92 là bao nhiêu?

A. 51

B. 61

C. 54

D. 89

Câu 6. Điền dấu (>,

a) 2 tiếng đồng hồ 45 phút … 245 phút

b) (Largedfrac75) x (Largedfrac87) … (Largedfrac56) : (Largedfrac87)

Câu 7. Tính

a) 6839 + 9493

b) 7390 – 950

c) 857 : 9

d) 5839 x 3

Câu 8: kiếm tìm x

a) X – (Largedfrac56) = (Largedfrac23)

b) X x (Largedfrac23)= (Largedfrac73)

Câu 9: Lớp 4A có 34 học sinh. Nếu như không tính bạn lớp trưởng thì số học viên nam gấp hai số học viên nữ. Hỏi lớp 4A bao gồm bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học viên nữ, biết lớp trưởng là nữ.

ĐỀ 4

Câu 1: Chữ số 3 trong 230258 chỉ:

A. 300

B. 30000

C. 300000

D. 3000

Câu 2. Phân số 5/8 bằng:

A. (Largedfrac1232)

B. (Largedfrac2040)

C. (Largedfrac2540)

D. (Largedfrac1521)

Câu 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

a) (Largedfrac35) + (Largedfrac14) = (Largedfrac49)

b) (Largedfrac53) – (Largedfrac12) = (Largedfrac16)

c) (Largedfrac53) – (Largedfrac12) = (Largedfrac76)

d) (Largedfrac34) : (Largedfrac49) = (Largedfrac13)

Câu 4. Search x

a) X - (Largedfrac234) = (Largedfrac47)

b) X : 23 = 195

Câu 5. Điền vào địa điểm trống

a) 57 phút 36 giây = ? giây

b) 560hg74dag = ?g

c) 41 tuần 98 ngày = ngày

d) 14km748m = ?m

Câu 6. Nhị kho thóc có toàn bộ 15 tấn 3 tạ thóc. Kho A có số thóc bằng (Largedfrac45) số thóc kho B. Hỏi mỗi kho tất cả bao nhiêu tạ thóc?

Câu 7. Hình bình hành ABCD bao gồm AB = 15 dm, con đường cao AH = 9 dm. Tính diện tích hình bình hành

Câu 8. Tìm nhị số biết. Tổng nhị số bởi 124, hiệu nhì số bằng 72

ĐỀ 5

Câu 1. Mang lại số 7492… chữ số điền vào địa điểm chấm sẽ được số vừa phân chia hết cho 2 với vừa phân tách hết mang lại 5.

A. 2

B. 5

C. 0

D. 4

Câu 2. Số phù hợp điền vào nơi chấm là 105(dm^2)356(cm^2)= ...(cm^2)

A. 105356(cm^2)

B. 10856(cm^2)

C. 1050356(cm^2)

D. 1406(cm^2)

Câu 3. Một hình bình hành có diện tích s 192(cm^2), chiều cao 12m. Độ dài đáy khớp ứng của hình kia là:

A. 32cm

B. 16cm

C. 8cm

D. 64cm

Câu 4. Điền vào vị trí chấm: >,

a) (Largedfrac56) … (Largedfrac78)

b) (Largedfrac1428) … (Largedfrac13)

c) (Largedfrac35) … (Largedfrac1220)

d) (Largedfrac37)… (Largedfrac53)

Câu 5: Tổng độ lâu năm đáy và chiều cao của hình bình hành là 75cm, độ cao bằng (Largedfrac23) độ nhiều năm đáy. Tính diện tích của hình bình hành đó.

Câu 6. Kiếm tìm x

a) X – (Largedfrac49)= (Largedfrac37) : (Largedfrac914)

b) X + 184 = 95839

c) X : 48 = 94

d) X x 32 = 34752

Câu 7 Tìm hai số lúc biết hiệu của nhì số bằng 27, tất cả tỉ số là (Largedfrac76)

Câu 8. Minh gồm 3 lọ bi trung bình từng lọ có 72 viên bi. Biết lọ đầu tiên đựng 48 viên, lọ thứ bố đựng 80 viên. Hỏi lọ sản phẩm công nghệ hai đựng từng nào viên?

ĐỀ 6

Câu 1: Lớp ngàn của số 15794303 gồm các chữ số:

A. 4, 3, 0

B. 9, 4, 3

C. 7, 9, 4

D. 5, 7, 9

Câu 2. Trong các số sau: 7428, 5630, 49590, 17863 số phân tách hết cho 2, 3, 5, 9 là:

A. 7428

B. 5630

C. 49590

D. 17863

Câu 3. Trong các phân số (Largedfrac716), (Largedfrac14), (Largedfrac15), (Largedfrac17) phân số nào lớn số 1 là:

A. (Largedfrac13)

B. (Largedfrac716)

C. (Largedfrac15)

D. (Largedfrac17)

Câu 4. Diện tích hình vuông có độ lâu năm cạnh (Largedfrac45) m là:

A. (Largedfrac1625)(m^2)

B. (Largedfrac825)(m^2)

C. (Largedfrac165)(m^2)

D. (Largedfrac3225)(m^2)

Câu 5. Kiếm tìm a/b biết:

a) (Largedfracab) + (Largedfrac14) = (Largedfrac56) + (Largedfrac12)

b) (Largedfrac1714) : (Largedfracab) = 2 + (Largedfrac17)

Câu 6. Kho A hơn kho B là 7 tấn 5 tạ thóc. Search số thóc từng khó, hiểu được số thóc của kho B bằng 4/21 số thóc kho A

Câu 7. Tìm cùng của dãy số sau:

a) 1, 2, 3, 4,…,50

b) 4, 8, 12, …,84

Câu 8. Năm nay An 12 tuổi số tuổi của An bởi (Largedfrac15) số tuổi của bà bầu và anh trai, biết anh trai rộng An 6 tuổi. Hỏi người mẹ An từng nào tuổi?

ĐỀ 7

Câu 1: Điền số phù hợp vào địa điểm chấm: 200000 + 8000 + 500 + 30 + 2

A. 280532

B. 2800532

C. 208532

D. 285320

Câu 2. Số tương thích vào chỗ chấm 30(m^2)16(dm^2)= ? (dm^2)

A. 3016 (dm^2)

B. 316 (dm^2)

C. 30160 (dm^2)

D. 30016 (dm^2)

Câu 3. Diện tích hình bình hành gồm độ nhiều năm đáy 18m, chiều cao 8m là:

A. 72 (cm^2)

B. 144 (cm^2)

C. 52 (cm^2)

D. 36 (cm^2)

Câu 4. Tra cứu x biết;

a) (Largedfracxy) + (Largedfrac35) = (Largedfrac74)

b) (Largedfracxy) – (Largedfrac19)= (Largedfrac37)

c) (Largedfracxy) x (Largedfrac16) = (Largedfrac23)

d) (Largedfracxy) x 5 = (Largedfrac98)

Câu 5. Trung bình cùng của nhị số là 975. Số bé bỏng bằng (Largedfrac23) số lớn. Tìm nhị số đó.

Câu 6. Trong dịp thi đua học tập tốt, lớp 4A nỗ lực được 215 điểm 10, lớp 4B được 250 điểm 10, số điểm 10 của lớp 4C bởi (Largedfrac23) số điểm 10 của 4B và 4A. Tính số điểm 10 của lớp 4C?

Câu 7. Chu vi hình vuông vắn bằng 16m. Tính độ dài những cạnh?

ĐỀ 8

Câu 1: Số: “Năm trăm bảy mươi chín nghìn ko trăm mười tám”

A. 5017018

B. 579018

C. 570918

D. 579108

Câu 2: Năm 1010 thuộc núm kỉ nào

A. IX

B. X

C. XI

D. XII

Câu 3 Một hình thoi bao gồm độ lâu năm hai đường chéo cánh là 18cm và 12cm. Diện tích hình thoi là

A. 216 (cm^2)

B. 432 (cm^2)

C. 108 (cm^2)

D. 60 (cm^2)

Câu 4. Điền số phù hợp vào nơi chấm: 48 giờ đồng hồ 21 phút = ? giây

A. 1746060 giây

B. 180060 giây

C. 210060 giây

D. 174060 giây

Câu 5. Tính quý hiếm biểu thức.

a) (Largedfrac79) + (Largedfrac25) x (Largedfrac58)

b) (Largedfrac103) – (Largedfrac43) : (Largedfrac76)

Câu 6. Kiếm tìm x biết

a) X x 4 + 480 = 5890

b) X : 8 – 95893 = 58

Câu 7: Lớp 4A bao gồm số học viên nữ bằng (Largedfrac35) số học sinh nam. Kiếm tìm số học viên nam, số học viên nữ lớp đó hiểu được số học viên nữ là 12 học tập sinh

ĐỀ 9

Câu 1. Điền số phù hợp vào nơi chấm (Largedfrac1521) = …/7 là

A. 21

B. 15

C. 7

D. 5

Câu 2. Số được điền vào 5 (m^2) 9 (dm^2)= ? (cm^2)

A. 50900

B. 5900

C. 59000

D. 50090

Câu 3. Hình bình hành có diện tích (Largedfrac38)(m^2), độ cao (Largedfrac38)m. Độ dài đáy của hình đó là:

A. (Largedfrac38)

B. (Largedfrac964) m

C. 1m

Câu 4. Trên bạn dạng đồ tỉ lệ thành phần 1: 100000, quãng đường từ A mang đến B đo được 1m. Độ nhiều năm thật của quãng con đường từ A mang lại B là:

A. 100000m

B. 10000m

C. 1000m

D. 100m

Câu 5. Đuôi cá nặng 450g. Đầu cá nặng bởi đuôi cá cộng với một nửa thân cá. Thân cá nặng bởi đầu cá cùng đuôi cá Hỏi cả con cá nặng trĩu bao nhiêu?

Câu 6. Tính

a) (Largedfrac34) x ((Largedfrac56) + (Largedfrac78))

b) (Largedfrac310) + (Largedfrac73) : 5

Câu 7. Tra cứu x

a) X – (Largedfrac15) = (Largedfrac78)

b) 8 : x = 748

c) X x 19 = 2019

d) X + 9589 = 94857 – 583

Câu 8. Một thửa ruộng hình chữ nhật gồm chiều dài là 72m cùng chiều rộng bằng (Largedfrac23) chiều dài. Biết cứ 1m2 ruộng đó thì thu hoạch được (Largedfrac34) kilogam thóc. Hỏi bên trên thửa ruộng đó người ta thu hoạch được từng nào thóc?

Câu 9. Tính bằng phương pháp hợp lí nhất

1748 x 11 + 485 x 11

ĐỀ 10

Câu 1.Trong các số sau: 2019, 3019, 4019, 9099 số nào chia hết cho 3 với 9

A. 2019

B. 3019

C. 4019

D. 9099

Câu 2. Có 3 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ vậy phân số chỉ số viên bi blue color so với tổng số viên bi là:

A. (Largedfrac310)

B. (Largedfrac710)

C. (Largedfrac37)

D. (Largedfrac73)

Câu 3. Quý giá của 9 vào 9248530 là

A. 9000

B. 90000

C. 9000000

D. 900000

Câu 4. Phép trừ (Largedfrac918) – (Largedfrac418) có hiệu quả là:

A. (Largedfrac518)

B. 5

C. (Largedfrac1318)

D. (Largedfrac3618)

A. XVIII

B. XIX

C. XX

D. XXI

Câu 6. Tìm x biết

a) X – (Largedfrac115) = (Largedfrac25) : (Largedfrac32)

b) 1998 : x = 25

c) X : trăng tròn = 2020

d) X + 758 = 95409

Câu 7. Cha hơn con 36 tuổi, tuổi con bởi (Largedfrac15) tuổi bố. Hỏi ba bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

Câu 8. Tổng nhì số bằng 400, hiệu nhị số bằng 44. Tìm nhị số đó

Câu 9. Mang đến hình thoi ABCD, biết độ nhiều năm đường chéo BD = 4cm

AC = 10 cm. Tính diện tích s hình thoi ABCD

*

3.2 Đáp án.

ĐỀ 1

1. A

2. B

3. A

4. A

5. D

6. C

7.

a) (Largedfrac712)

b) (Largedfrac719)

c) (Largedfrac127)

d) (Largedfrac1219)

8.

a) x = (Largedfrac1524)

b) x = (Largedfrac43)

9. Số cần tìm là 15 với 20

10. Tuổi tía là 45, tuổi bé là 15

ĐỀ 2

1. A

2. D

3. B

4. C

5. B

6. A

7.

a) x = (Largedfrac15)

b) x = 5876

8.

a) 2

b) (Largedfrac4136)

9. Số bắt buộc tìm là 50 với 50

ĐỀ 3

1. B

2. D

3. A

4. C

5. B

6.

a)

b) >

7.

a) 16332

b) 6440

c) 95 dư 2

d) 17517

8.

a) x = (Largedfrac32)

b) x = (Largedfrac72)

9. Số học sinh nữ là 12, số học viên nam là 22

ĐỀ 4

1. B

2. C

3.

a) S

b) S

c) Đ

d) S

4.

a) x = (Largedfrac17728)

b) x = 4485

5.

a) 3456 giây

b) 56740g

c) 385 ngày

d) 14748 m

6. Kho A có 68 tạ, kho B có 85 tạ

7. Diện tích hình bình hành là 135 (dm^2)

8. Số nên tìm là 98 với 26

ĐỀ 5

1. C

2. B

3. B

4.

a)

b) >

c) =

d)

5. độ cao là 45cm, cạnh lòng là 30cm, diện tích là 1350 (cm^2)

6.

a) (Largedfrac109)

b) 95655

c) 4512

d) 1086

7. Số đề xuất tìm là 189 cùng 162.

8. Lọ thứ hai có 88 viên bi.

ĐỀ 6

1. C

2. C

3. B

4.A

5

a) (Largedfracab) = (Largedfrac1312)

b) (Largedfracab) = (Largedfrac1730)

6.

Kho A tất cả 63 tạ.

Kho B bao gồm 12 tạ.

ĐỀ 7

1. C

2. A

3. B

4.

a) (Largedfrac2320)

b) (Largedfrac3463)

c) 4

d) (Largedfrac940)

5. Số bắt buộc tìm là 780 cùng 1170

6. Lớp 4C gồm 310 điểm 10

8. Độ nhiều năm cạnh bằng 4m

ĐỀ 8

1. B

2. B

3. A

4. A

5.

a) (Largedfrac3736)

b) (Largedfrac4621)

6.

a) x = 1352 dư 2

b) x = 767608

7.

Số học sinh Nam là 20

ĐỀ 9

1. D

2. A

3. C

4. A

5. Bé cá nặng trĩu 1200g.

6

a) (Largedfrac4132)

b) (Largedfrac2330)

7.

a) x = (Largedfrac4340)

b) x = (Largedfrac2178)

c) x = 106 dư 5

d) x = 84703

8. Con số thóc là 2592 kg

9. Đáp số: 24563

ĐỀ 10

1. D

2. A

3. C

4. A

5. B

6.

Xem thêm: Giải Toán 10: Bài 3 Trang 105 Sgk Toán 10 5 Đại Số 10: Bài 5

a) x = (Largedfrac3715)

b) x = 79 dư 23

c) x = 40400

d) x = 94651

7. Tuổi ba là 30, tuổi bé là 6

8. Số phải tìm là 178 cùng 222

9. Diện tích s hình thoi 20(cm^2)

Trên đó là đề cương ôn tập toán lớp 4 học tập kỳ 2, học viên cần ôn lại kiến thức những dạng toán và triệu tập làm đề thi thử. Bên cạnh đó học sinh, bố mẹ theo dõi circologiannibrera.com để thế thêm nhiều kiến thức hay nhé.